miércoles, 22 de julio de 2009

Y el nuevo decano será... ¡¡¡Soto!!!

Luís García Soto tomou posesión como decano de Filosofía

• Actualizada o Mércores, 22 de xullo de 2009 ás 14:29

O profesor Luís García Soto tomou posesión este mércores como decano de Filosofía, logo de ser reelixido o pasado mes de maio nas eleccións celebradas na Facultade. Acompáñanlle nestes catro anos no equipo decanal os profesores Alejandro Sobrino como vicedecano e Luis Camarero como secretario.

No acto protocolario, o decano da facultade lle manifestou ao reitor a súa preocupación polo que “a medio prazo” pode influír “moi negativamente sobre a afluencia de estudantes”, isto é, o acceso dos graduados en Filosofía ao máster de Formación do Profesorado de Ensino Secundario. “Por iso –aclarou- témonos pronunciado contra a limitación de prazas”, que de levarse a cabo “significaría deixar á Filosofía sen saídas”. Como solución formulou a posibilidade de que o máster se curse “unha vez aprobada a oposición ou opcionalmente, antes ou despois de aprobada esta”.

A Facultade de Filosofía da Universidade compostelá conta xa cun grao verificado, un máster interuniversitario en funcionamento e outro listo para comezar no vindeiro curso, o que dá mostra, segundo expresou o reitor, da “liña activa e emprendedora” deste centro, “máis necesario que nunca no tempo actual de profundas transformacións en todos os ámbitos da vida”.

García Soto
Luís García Soto é profesor titular de Filosofía Moral desde 1989. Entre as súas publicacións destacan a tradución con Tareixa Roca da Nova enciclopedia de bioética; Paz, guerra y violencia (Espiral Maior, 2006); O espírito da letra. Nove achegas filosóficas a textos literarios (Espiral Maior, 2008); o estudo introdutorio “Del Eume” e a tradución con Tareixa Roca e César Antonio Molina do libro de César Antonio Molina Eume (edición bilingüe) (Pre-textos, 2008).

Fuente: http://www.usc.es/gl/xornal/nova.action?id=110777

domingo, 5 de julio de 2009

Continuará

Han pasado nueve meses desde que Gondar nos mandó a tomar un café. Parecía que no llegaría, pero hemos acabado primer curso. Que tengáis unas buenas vacaciones y suerte con las notas.

Por cierto, estaría bien que volviésemos a utilizar el blog, aunque sólo fuese para comunicarnos en vacaciones...